Bacalaureat 2023. Prima probă scrisă începe luni

Greva
generală de trei săptămâni din Educație a dus la modificări în
derularea examenului de maturitate, sesiunea iunie/iulie, de anul
acesta. Probele orale s-au echivalat cu mediile din liceu, iar cele
scrise încep luni, 26 iunie.

Foto: Alina Mitran

La
examenul de Bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii care au
absolvit liceul anul acesta, cât și candidați din seriile
anterioare care nu au promovat examenul.

Elevii
români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul
de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea
examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional
pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Limba română, prima probă scrisă

Prima
probă scrisă este cea de Limbă și literatură română. Potrivit
metodologiei, accesul candidaţilor în centrul de examen se face în
intervalul 7:30 – 8:30, pe baza actului de identitate. Examenul
începe la ora 9.00, timpul…

Citeşte mai departe